Møder i Ringsted og Omegns Møntklub 2019-2020

Dag Dato Måned   Aktivitet
Tirsdag 3. Sep.   Møde
Tirsdag 1. Okt.   Møde, Rodekasseaften
Tirsdag 5. Nov.   Møde
Tirsdag 3. Dec.   Møde
Tirsdag 7. Jan.
  Møde, Rodekasse-aften
Tirsdag 4. Feb.   Møde
Tirsdag 3. Marts   Møde
Tirsdag 7.   April   Møde samt generalforsamling
Tirsdag   5.  Maj  Møde
Ringsted og Omegns Møntklub  | Ringstedmontklub@gmail.com