Møder i Ringsted og Omegns Møntklub 2018-19

Dag Dato Måned   Aktivitet
Tirsdag 4. Sep.   Møde
Tirsdag 2. Okt.   Møde, Rodekasseaften
Tirsdag 6. Nov.   Møde
Tirsdag 4. Dec.   Møde
Tirsdag 8. Jan.
  Møde, Rodekasse-aften
Tirsdag 5. Feb.   Møde
Tirsdag 5. Marts   Møde
Tirsdag 2.   April   Møde samt generalforsamling
       
Ringsted og Omegns Møntklub  | montklubben@turbopost.dk