Møder i Ringsted og Omegns Møntklub 2022-2023

Dag Dato Måned   Aktivitet
Tirsdag 3. Maj   Møde
Tirsdag 7. juni   Møde
Tirsdag 6. Sep.   Møde
Tirsdag 4. Okt.   Møde, Rodekasse-aften
Tirsdag 1. Nov.
  Møde
Tirsdag 6. Dec.   Møde, jule-banko
Tirsdag 3. Jan.   Møde
Tirsdag 7.   Feb.   Møde
Tirsdag   7.  Marts  Møde
Ringsted og Omegns Møntklub  | Ringstedmontklub@gmail.com