Møder i Ringsted og Omegns Møntklub 2020-2021

Dag Dato Måned   Aktivitet
Tirsdag 1. Sep.   Møde
Tirsdag 6. Okt.   Møde, Rodekasseaften
Tirsdag 3. Nov.   Møde
Tirsdag 1. Dec.   Møde
Tirsdag 5. Jan.
  Møde, Rodekasse-aften
Tirsdag 2. Feb.   Møde
Tirsdag 2. Marts   Møde
Tirsdag 6.   April   Møde samt generalforsamling
Tirsdag   4.  Maj  Møde
Ringsted og Omegns Møntklub  | Ringstedmontklub@gmail.com