Møder i Ringsted og Omegns Møntklub 2024-2025

Dag Dato Måned   Aktivitet
Tirsdag 2. april   Generalforsamling, møde
Tirsdag 7. maj   Møde  AFLYST
Tirsdag 4. Juni   Møde  AFLYST
Tirsdag 3. sep.
  Møde
Tirsdag 1. okt.
  Møde, Rodekasse-aften
 Tirsdag 5. Nov.   Møde
Tirsdag 3. Dec.   Møde med julebanko
Tirsdag 7.   Jan.   Møde
Tirsdag   4. Feb.  Møde
Ringsted og Omegns Møntklub  | Ringstedmontklub@gmail.com