Møder i Ringsted og Omegns Møntklub 2021-2022

Dag Dato Måned   Aktivitet
Tirsdag 7. Sep.   Møde
Tirsdag 5. Okt.   Møde, Rodekasseaften
Tirsdag 2. Nov.   Møde
Tirsdag 7. Dec.   Møde
Tirsdag 4. Jan.
  Møde, Rodekasse-aften
Tirsdag 1. Feb.   Møde
Tirsdag 1. Marts   Møde
Tirsdag 5.   April   Møde samt generalforsamling
Tirsdag   3.  Maj  Møde
Ringsted og Omegns Møntklub  | Ringstedmontklub@gmail.com