Møder i Ringsted og Omegns Møntklub 2023-2024

Dag Dato Måned   Aktivitet
Tirsdag 2. Maj   Møde
Tirsdag 6. juni   Møde  AFLYST
Tirsdag 5. Sep.   Møde
Tirsdag 3. Okt.   Møde, Rodekasse-aften
Tirsdag 7. Nov.
  Møde
Tirsdag 5. Dec.   Møde, jule-banko
Tirsdag 2. Jan.   Møde
Tirsdag 6.   Feb.   Møde
Tirsdag   5.  Marts  Møde
Ringsted og Omegns Møntklub  | Ringstedmontklub@gmail.com