Dansk Møntforum

Dansk Møntforum 
 
 
Hvad er Dansk Møntforum?
Dansk Møntforum er et samarbejde mellem 16 mønklubber fra Fyn, Lolland-Falster og Sjælland, der hvert år afholder en møntbørs, skiftevis på Sjælland og Fyn. Dette for at styrke sammenholdet, men også for at mødes over vores fælles hobby, mønter, bytte og udveksle erfaringer. Der er megen viden i de forskellige klubber, og ofte på hvert sit område, så derfor har dette samarbejde udviklet sig således at har vi et problem, ved vi hvor vi kan søge hjælp.
Til møntbørsen skal hver klub medbringe en møntudstilling over et selvvalgt tema. Udstillingen vil blive bedømt af publikum, ud fra det kriterie, at den skal være informativ for det publikumder der ikke ved så meget om mønter, men gerne vil vide mere.
Der vil være mønthandlere med et bredt udvalg af mønter og sedler, krejlere med et udvalg af alle mulige samlerting, og der er bytteborde,hvor  forening-ernes medlemmer og øvrige publikum, kan sidde i fred og ro, alle er vel-kommen, også selv om man kun er nysgerrig efter at se hvad man laver i en møntklub. Har du et par mønter du vil have vurderet er du også velkommen til at tage dem med. 
 
Hvornår startede det?
Mange møntklubber blev stiftet i begyndelsen af 1970-erne hvor det blev al-mindeligt at samle på mønter. De fleste startede med en årgangssamling, dvs. en mønt for hver år, startende fra 1874 hvor kroner og ører blev indført, og frem til dato, og her var nok at tage af. Efter nogle år begynte samling-erne at blive fyldt så godt op som muligt, og hvad pengene rakte til, og hvad så?? nogle gik i gang med at samle de gamle skillinge og rigsdaler mønter, andre slog sig på udland, og andre mistede interessen, og det betød at medlemstallet i klubberne begyndte at falde. Nogle klubber blev nedlagt og andre optog de medlemmer blev blev "hjemløse" og voksede sig derved større og overlevede.
Kimen til Dansk Møntforum blev lagt på en møntbørs i Slagelse i foråret 2006, hvor formændene for møntklubberne i Slagelse, Odsherred, Roskilde og Ringsted talte om at det kunne være godt hvis vi kunne etablere et sam- arbejde imellem nogle flere klubber, således at vi kunne ses på kryds og tværs, og samtidig skabe grundlag for møntbørser i større målestok. Som sagt så gjort,formanden for møntklubben i Odsherred tog hurtigt teten og kontaktede de møntklubber han kunne finde adresser på, og skabte således hurtigt kontakt med 13 klubber der var interesseret. Hen over sommeren 2006 var der stor aktivitet for at udbygge samarbejdet og søndag den 26. november blev der holdt et møde hvor 13 møntklubber var repræsenteret, og Dansk Møntforum blev stiftet, ikke som forening, men som en løs organi-tation med 3 valgte til at koordinere aktiviteterne. Det blev besluttet at vi skulle afholde en møntbørs hvert efterår på skift mellem Fyn og Sjælland for at fordele udgifterne til transport. Ligeledes blev det besluttet at vi skal have et fælles møde hvert forår for at lægge planer for nye tiltag. Siden vi startede er der kommet yderlige 3 klubber til så vi nu er 16 klubber. Alt dette har fun-geret perfekt, og vi kan nu på denne børs fejre 5 års jubilæum. 
Vi håber at der vil komme rigtigt mange publikummer og fejre dette med os. Vi har de sidste 3 år solgt en 10 kr. vognpolet med vores logo på. I dagens anledning har vi fået fremstillet en 20 kr. polet med vores logo på samt tallet 5 for at markere jubilæet. Denne vil blive solgt ved indgangen som adgangs-tegn, og prisen er 20 kr.
Vi har i år fået Ringsteds formand for Kultur- og Trivsel, Henrik Hvidesten til at åbne udstillingen, der har åben fra kl. 10.00 - 15.00.
 
Vi har i sidste øjeblik fået etableret samarbejde med TV kanalen DK 4 der kommer og optager til en serie der skal rulle over skærmen i ef-teråret og skal omhandle hobbyfolket.
Ringsted og Omegns Møntklub  | Ringstedmontklub@gmail.com